Jondalbekken

En frisk og livlig bekk som samler vann fra dalene mellom Øyungskollen og Mellomkollen og renner ut i Skarselva rett nedenfor brua ved Nordbråten. Bekken kan være livlig i vårløsningen og renner gjennom flere smale kløfter der det kan være vanskelig å gå. Men en tur langs bekken er en flott opplevelse med fosser og flate partier der bekken slynger seg i myke buer mellom digre graner.

Tar du til høyre rett etter brua går det en sti som krysser bekken på en solid klopp der bekken renner ut i elva. På østsida en stor hogstflate og her er det ikke satt igjen noen vegetasjonssone mot bekken, noe som absolutt er å anbefale av biologiske hensyn. Litt oreskog står allikevel igjen og snart veksler grov gran og or samtidig som dalen snevres inn. Selve bekken er umulig og følge og vi må opp til høyre en bratt jordbakke og finner grunnmuren etter et hus.

Jeg vet ikke hva slags plass dette er, men det virker nesten som det har vært en ørliten jordveg her. Et par hundre meter lenger opp kommer vi til plassen Holet. Her er det ikke vanskelig å forstå hvorfor folk ville bo, lunt og frodig som det er her.

Nå kan vi følge bekken inn i fredet skog, vekslende og interessant er turen. Bekken følges på vestsiden av en delvis oppbygd tømmerveg som er lett å følge hvis man ikke foretrekker å kravle langs selve bekken