Tårnmyra - Hyttlibakken

Målt avstand (gps): 560 Brukt avstand på skilt: 0,6

Fra Tårnmyra

på fin sti gjennom relativ gammel skog som ble tynnet vinteren 2015. stien ble lite påvirket av kjøringen bortsett fra en kryssing og et kort strekk rett nord for Tårnmyra-skiltet. Krysser alpintraseene først en gang og deretter går merkingen tvers over halfpipen og inn i en bredere trase. Herfra ble stien lagt om i  august 2014 og igjen i 2015 slik at den går i rett linje fram

til Hyttlibakken