Styggdalen P - Sørkedalsbrua

Hører til rute

Bogstadvannet rundt

Målt avstand (gps): 1554 Brukt avstand på skilt: 1,6

Fra Styggdalen P

Går fra parkeringsplassen over veien og deretter langs jordekanten fram til en tverrgående kanal fra Sørkedalselva. Denne krysses på stor bro bygget av kommunen. Krysser en hogstflate som er i ferd med å omdannes til beite. Her skal stien legges om til en gammel trase langs elva. Deretter følges videre. Skal legges om slik at de følger et hjulspor opp til veien og skiltpunktet Zinober.

til Sørkedalsbrua
Arbeid å gjøre
  • Staker og rydding langs Sørkedalselva

    Opprettet: 21. mai 2016

    Etter kanalen skal den gamle traseen ryddes fram langs elvebredden. Ellers skal det stakes og ryddes og ruta skal legges om i nordenden slik at den går rett opp til veien og skiltpunktet Zinober.


Arbeid, utført
  • Inspeksjon i Bogstadmarka

    Utført: 13. april 2016 Opprettet: 14. april 2016

    Joggende inspeksjon fra Styggedalen P, via Sørkedalsbrua og Zinober til Jegersborgdammen og bortom Skuggen og Bogstad gård