Smedstua - Grøttumsflaka

Brukt avstand på skilt: 1,1

Fra Smedstua til Grøttumsflaka

7. april 2012 Inspeksjon, nødtørftig rydding av vindfall. Kontaktet Løvenskiold om vindfall 8. april
6. juli 2011 Inspeksjon og nødtørftig rydding
14. juni 2008 Inspeksjon og GPS-registrering
29. april 2007 Inspeksjon
Oktober 2007 Ryddet og ryddet kvis av JB
21. september 2006 Merket Grøttumsflaka - Smedstua
14. september 2005 Ryddet og merket Nordmarkskappellet - Grøttumsflaka
Stien ble ryddet i 2000, men kan godt trenge en tur med saksa igjen etter inspeksjon 1. juli 2001.
26.9 1999 Middelaldergangbane