Skuggen - Bekken

Brukt avstand på skilt: 0,3

Fra Skuggen

Bratt opp lia. Noe vått litt over midtveis. Krysser en liten bekk.

til Bekken
Arbeid å gjøre
  • Rydding nederst

    Opprettet: 27. april 2016

    Rydde litt tornekratt og tennar nederst bed Skuggen.


Arbeid, utført