Items starting with S

Sørkedalen skole Skilt 03

Tryvannstua 5,1
Frognerseteren (t-bane) 8,3
Bogstad (buss) 8,4

Sørkedalen skole Skilt 04

Rød merking = Skiløype
Blå merking = Fotrute

Sørkedalsbrua Skilt 01

Jegersborgdammen
Styggdalen P 0,5
Bogstad (buss) 2,5

Sørkedalsbrua Skilt 02

Bogstadv. rundt
Voksen (buss) 5,5
Fossum 4,5

Sørkedalsbrua Skilt 03

Bogstadv. rundt
Langs Sørkedalselva
til Bogstad gård 2,5