Svartorseterbekken

Nye skilt satt opp 7. desember 2014, men pga glatt føre må de flyttes høyere på stolpen. Men da må jeg ha med fastnøkkel! 2. april 2014: Skilt sprukker. Bestille nye skilt med korrekt avstand. Satt opp 2000 Ny stake og skilt til Finnerud satt opp 30. mai 2005

Nord: 0590532 Øst: 6654748 HoH: 203

Strekninger fra dette stedet:

Brennakrysset - Svartorseterbekken

Svartorseterbekken - Finnerudkrysset

Tilhører rute(r):

Sørkedalen - Kikutstua