Svartorseter

Står noe øst og opp fra gården langs veien. Sliter med at mange ikke liker at det var skiltet til Studenterhytta ned stien mot Setertjern. Har derfor valgt å skilte langs veien også.

Skilt mot Frognerseteren satt opp 2. juli 2010 de andre 14. juli 2008

Første gang skiltet her 7. juni 2004

Nord: 0591908 Øst: 6655467 HoH: 333

Strekninger fra dette stedet:

Setertjern - Svartorseter

Svartorseter - Svartorgrinda