Svartorgrinda

Nyeste skilt Satt opp 2. juli 2010. Første gang skiltet 7. juni 2004

Nord: 0591389 Øst: 6655453 HoH: 316

Strekninger fra dette stedet:

Svartorseter - Svartorgrinda

Svartorgrinda - Finnerudkrysset