Strømsdammen

Står på ved vestenden av demningen. Satt opp første gang 25. juni 2003

Nord: 0591853 Øst: 6650494 HoH: 319

Strekninger fra dette stedet:

Voksen skog - Strømsdamveien

Strømsdamveien - Strømsdammen

Strømsdamsveien - Strømsdammen