Sørkedalsbrua

Nord: 0590470 Øst: 6650754 HoH: 150

Strekninger fra dette stedet:

Styggdalen P - Sørkedalsbrua