Smiebakken

Øst for Bogstad gård der veien opp mot Tryvann tar av Sørkedalsveien.

Nye skilt 29. november 2016.

Ny test igjen - 05.12.16.

Nord: 0590954 Øst: 6649518 HoH: 170