Smedstukrysset

Nye skilt satt opp 16. mail 2015 Her burde vi fått opp sykkelskilt til Kobberhaughytta og Studenterhytta Nord: 0591146 Øst: 6654238 HoH: 253

Strekninger fra dette stedet:

Brennakrysset - Smedstukrysset

Smedstukrysset - Smedstua