Smedstua

Nye skilt 16. mai 2015. 14. juni 2008 GPS-registrert

Første gang satt opp 12. juni 2002.

Kjøreavstand fra H23B = 14,4 km

Nord: 0591653 Øst: 6654083 HoH: 221

Strekninger fra dette stedet:

Smedstukrysset - Smedstua

Smedstua - Smedstua S

Smedstua - Setertjern

Smedstua - Grøttumsflaka