Ringerikstjern 150 N - Grøttumsbekken

Fra Ringerikstjern 150 N til Grøttumsbekken
Arbeid å gjøre
Arbeid, utført
  • Rydding hogstflater

    Utført: 02. juni 2016 Opprettet: 03. juni 2016

    Ryddet hogstflatene nord for Ringerikstjern og et stort vindfall. Ryddet også vindfall opp mot Tryvannsbekken og flata rett sorvest for veien. Med Amelie. Varmt.