Ringerikstjern

Står et lite stykke i nedenfor utoset på Ringerikstjern. Ble flyttet fra oset 27. august 2014 fordi brua ble fjernet. Itedet for å bygge ny bru og gangbane valgte jeg å legge skiltpunktet der bekken enkelt kan krysses. Første gang jeg satte opp skilt ved Ringerikstjern var 10. november 2001.

Nord: 0591235 Øst: 6652347 HoH: 240

Strekninger fra dette stedet:

Ringerikstjern -Ringerikstjern N