Hyttlikrysset

Står litt sør for veikrysset nord for Hyttli. Skiltpunkt ble flyttet når stien vestover ned til mot Ringerikstjern ble lagt ned. Nye skilt satt opp 13. august 2014. Har også toppskilt: "Hyttlikrysset"

Første gangen jeg satte opp skilt her var 17. juni 2003.

Nord: 0592594 Øst: 6651942 HoH: 443