Bekken

Står ved en bekk jeg ikke vet navnet på. Satt opp 2. juli 2003.

Nord: 0591739 Øst: 6649507 HoH: 288

Strekninger fra dette stedet:

Grindbakken - Bekken

Bekken - Voksen skog

Skuggen - Bekken

Bekken - Voksen skog