Tryvannsbekken Skilt 02

Skiltet står på: Tryvannsbekken

Skiltet satt opp: 09, september 2016
Skiltretning Venstre

Linje 1: Ringerikstjern 1,1
Linje 2: Bakk (buss) 2,5
Linje 3: Bogstad (buss) 4,5