Studenterhytta N Skilt 03

Skiltet står på: Studenterhytta 200m N
Skiltretning Høyre

Linje 1: Finnerud 2,6
Linje 2: Sørkedalen skole (buss) 4,8