Sørkedalsbrua Skilt 01

Skiltet står på: Sørkedalsbrua

Skiltet satt opp: 01, juni 2003
Skiltretning Venstre
Linje 1: Jegersborgdammen
Linje 2: Styggdalen P 0,5
Linje 3: Bogstad (buss) 2,5