Sørkedalen skole Skilt 04

Skiltet står på: Sørkedalen skole (buss)

Skiltet satt opp: 12, mai 2009
Skiltretning Dobbel
Linje 1: Rød merking = Skiløype
Linje 2: Blå merking = Fotrute