Midthytthøgda Skilt 02

Skiltet står på: Midthytthøgda

Strekning fra dette skiltet

  • Til: Midthytthøgda > 156 / 0,2
  • Skiltretning Høyre

    Linje 1: Kobberhaughytta (DNT) 2,5
    Linje 2: Finnerud 2,5
    Linje 3: Sørkedalen skole (buss) 5,5