Hyttlibakken Skilt 04

Skiltet står på: Hyttlibakken

Skiltet satt opp: 13, august 2014
Skiltretning Høyre

Linje 1: Voksen skog (buss) 3
Linje 2: Bogstad (buss) 4,1