Holmenkollen Skilt 03

Skiltet står på: Holmenkollen
Skiltretning Dobbel
Linje 1: Rød merking = Skiløype
Linje 2: Blå merking = Fotrute