Grøttumskleiva Skilt 03

Skiltet står på: Grøttumskleiva

Skiltet satt opp: 23, juni 2003
Skiltretning Venstre

Linje 1: Ringerikstjern 3
Linje 2: Bakk (buss) 4,5
Linje 3: Bogstad (buss) 7,5