Grøttumskleiva Skilt 02

Skiltet står på: Grøttumskleiva

Skiltet satt opp: 23, juni 2003
Skiltretning Høyre

Linje 1: Smedstua 2
Linje 2: Sørkedalen skole (buss) 4,5