Blankvannsbråten Skilt 06

Skiltet står på: Blankvannsbråten
Skiltretning Venstre
Linje 1: Trillesti for sykkel