Blankvannsbråten Skilt 04

Skiltet står på: Blankvannsbråten
Skiltretning Høyre

Linje 1: Skjennungstua 3,5
Linje 2: Frognerseteren (t-bane) 6,5