Blankvannsbråten Skilt 01

Skiltet står på: Blankvannsbråten
Skiltretning Venstre

Linje 1: Studenterhytta 1,5
Linje 2: Sørkedalen skole (buss) 5
Linje 3: Kobberhaughytta (DNT) 2