Åmot P skilt 01

Skiltet står på: Åmot P

Skiltet satt opp: 12, mai 2009
Skiltretning Høyre

Linje 1: Finnerud 2,8
Linje 2: Kobberhaughytta (DNT) 4,4
Linje 3: Kikutstua 10,1