Staker og rydding langs Sørkedalselva

Opprettet: lørdag, 21 mai 2016

Redigert: lørdag, 21 mai 2016

Brukt tid: 0,5

Etter kanalen skal den gamle traseen ryddes fram langs elvebredden. Ellers skal det stakes og ryddes og ruta skal legges om i nordenden slik at den går rett opp til veien og skiltpunktet Zinober.