Rydding sør for Fyllingen

Opprettet: mandag, 17 oktober 2016

Redigert: mandag, 17 oktober 2016

Ferdig torsdag, 16 juni 2016

Brukt tid: 8

Rydding fra Tjuvdalsveien og opp til den øverste hogstflata med Per, Haakon Åsmund og Amelie. 4*2 timer. Hektisk gjengroing på hogstflatene oppover her.