Om sidenes organisering

Det er flere måter å komme inn i sidene mine på. Men er du først inne er sidene fulle av linker slik at man kan bevege seg fritt etter lyst og interesse.

Hovedinnholdsfortegnelsen er organisert etter klassisk markinndeling. I hver mark har jeg sortert sidene tematisk og alfabetisk. Områder inneholder kartskisser med klikkbare områder slik at man kan gå til beskrivelsene.

Omvendt kan man gå fra beskrivelsene til det aktuelle kartet ved å klikke på kartretursymbolet:

De fire emnene er: Områder, Fotruter, Steder og Sykkelruter. Stiene står under fotruter, mens veiene beskrives fra sykkelsetet. En del steder har egne beskrivelser, spesielt knutepunkter og utganspunkt.

 

Om kartskissene

Husk at dette er bare skisser for å vise vei til beskrivelsene, det er ikke meningen at folk skal bruke dem alene til å finne fram i terrenget. Skaff deg et skikkelig kart, lær å bruke det og ta det alltid med deg i skogen.

Blåmerket sti, når den ikke følger vei

Beskrevet rute som ikke er blåmerket sti

Skogsbilvei

Bilvei

Sted

Vann

Elv