Sykkelrutebeskrivelser

Jons sykkeltips

Jeg har begynt å beskrive alle veiene i Marka fra sykkelperspektiv. Siden jeg har som prinsipp å beskrive dem mens jeg sykler dem kommer de etterhvert. Her er en alfabetisk liste oppdatert den 25. august 1999. Det er også linket til veiene på mine klikkbare kart som finnes på innholdssidene under "Områder" og fra beskrivelsene tilbake til det relevante kartet (Klikk på: returner til kart - )

Nordmarka

Gjerdingsdammen - Sandungen
Hakadal - Movatn
Hakadal - Trehørningen
Hammern - Kikutstua
Kikut - Vest-Hakkloa
Kjelsås - Movatn
Knappaveien - Langs Vestre Fyllingen
Rottungen - Lørenskog
Sandungen - Kringla
Sandungskalven - Gjerdingsdammen
Sandungskalven - Sandungen
Sidevei til Bjørnputten
Sidevei til Middagsdalen
Sidevei til Smedmyra
Sidevei til Sølvvika
Smalstrømmen - Trehørningen
Stryken - Sandungskalven
Sørkedalen - Kikutstua
Vest-Hakkloa - Sandungskalven
Vest-Hakkloa - Trehørningen

Krokskogen

Damtjern - Skotta
Damtjern - Storflåtan
Jevnaker - Tverrsjøstallen
Johnsrud - Kleivstua, Kongeveien
Kringla - Heggelia
Seterroa - Haugsbygd
Skansebakken - Lysedammen
Skansebakken - søndre Heggelivann
Skotta - Storflåtan
Svarten - Storflåtan, Haukenveien
Sørkedalen Skole - Heggelia
Sørkedalen Skole - Kringla