Stimerkingshistorie

(Som dere forstår er dette dokumentet under arbeid)

Den første turistmerkingen av stier i Oslomarkable gjort av Den norske turistforening i 1889 (trur eg) som en del av en rute til fjells. Jeg tror at deler av denne ruta fortsatt er blåmerket. Mellom Skamrek og Stubdal kan man se små varder langs stien og jeg har i alle fall spekulert på om det kan være gamle merkevarder.

I 1924 startet Frilufts-Klubben planmessig merking av stier. Tre år senere ble turistforeningene på østlandet, DNT og Frilufts-Klubben enige om retningslinjer for skogmerking. Merkene skulle være lyseblå og skiltene blågrønne med lyseblå skrift. I 1931 ble det trukket grenser mellom arbeidsområdene for Frilufts-Klubben, DNT og Hønefoss og Opland turistforening.

Samarbeidet med Skiforeningen ble også etablert. I 1928 ble det enighet om at skiløyper skulle merkes med rødt og i 1935 ble det enighet om å bruke samme type skilt, og felles skilt der det var hensiktsmessig. I 1939 ble det ansatt felles løypeinspektør for Skiforeningen og OOT.

Omkring midten av 30-årene var stinettet etablert omtrent slik det er i dag. Det var lagt ned et stort arbeid og da OOT ble stiftet den 24. mars 1937 overtok foreningen 600 kilometer merket sti og 450 skilt. De aller fleste blåstiene i marka er med andre ord ferdselsårer som var etablert i begynnelsen av århundret eller tidligere. Fram til krigen merket OOT ytterligere 250 kilometer og satte opp 150 nye skilt.

Stimerkingen stoppet opp under krigen og OOT-formannen påpeker at dette hovedsakelig skyldes mangelen på maling, men også den sterke vedhogsten.

På 80-tallet mener jeg å huske at det var en ganske kraftig konflikt mellom Løvenskiold og turistforeningen og jeg tror rett og slett at stiene i Løvenskioldskogene ikke ble vedlikeholdt på en god stund. Jeg har også leste et sted at Løvenskiolds ikke tillot nymerking uten at en tisvarende strekning ble nedlagt. Men her må jeg nok forske mer.

I 1993 ble det innført en ordning med familieadopsjon av stier, men den ble ingen stor suksess.

Kilder Berg, O.J: (1945) Litt om "De blå stier" i Oslomarka trykket på nytt i Til Skogs nr 2 199. Oslo:OOT