Østmarka naturreservat. 14. november 1999

Skulle vøri et tre, vet'u.
Ei osp
kanskje.

Stått i et søkk
innve Tonekollen og vøri frede
uten å væta det.

Laga blar om våren.
Slæpt dom om høsten.

Svaie litt
kanskje,
hvis det blæs.

Rundt meg står det andre trer.

Like høge.