Vest-Hakkloa - Sandungskalven

Hovedvei: 4,20 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Vest Hakkloa (veikrysset) 0
Sidevei mot Trehørningen 0,71
Veikrysset øst for Sandungskalven 3,49

Fra Vest-Hakkloa tar man veien nordover. Snart passeres veidelet der sideveien over mot Trehørningen og Hakadal tar av til venstre. Et stykke lenger opp passeres en sidevei som går ned til vannet ved en flott leirplass. Legg også merke til hvordan en høy granstubbe er satt igjen på hogstflata her. Dette er et tiltak for å gjøre livet lettere for hakkespetter og de 27 artene som er avhengig av gamle hakkespetthull for å formere seg. Ellers er det ikke mye å si om denne strekningen. Veien er god og terrenget er lett. Vi sykler gjennom skiftende skog: tynnet gammelskog og små flater og har utsikt over Sandungen og åsene omkring.

Det går lett og greitt fram til veikrysset i nordenden av Sandungskalven. Til venstre går veien til Sandungen. Rett fram går veien mot Stryken og Gjerdingen.