Stryken - Sandungskalven

Hovedvei, faste spor, men en del løsgrus langs veikanten og i midten: 8,86 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Stryken stasjon 0,00
Blåsti mot Nysetra 0,25
Bom 0,20
Sidevei til Gjerdingen/blåstikryss 1,76
Sidevei til Søndre Djupdalstjern 1,83
Blåsti ved Mantjern 2,92
Sidevei til Gjerdingen og Snøploghøgda 1,28
Veikrysset øst for Sandungskalven 0,60

Dette er den mest brukte veien mot byen. Sykler man opp til Sandungskalven kan man sykle ned til Sørkedalen via Langlia. Man kan sykle til Kikut og Sørkedalen over Glåmene eller til Hammeren i Maridalen.

Fra Stryken stasjon krysser man hovedveien og tar grusveien mellom husene, over elva og gjennom bommen. Veien svinger seg temmelig flatt langs Store Skillingen og kommer snart fram til et veikryss. Her krysser blåstien mellom Stryken og Hakkloa eller Båhussetra. Vi tar til venstre rett sørover og begynner å stige opp en smal bekkedal. Vi passerer Nordre Djupdalstjernet der veien svinger vestover. Stigningen er slak, men vi skal opp over 200 høydemetere så den er ikke ubetydelig. Vi passerer Mantjern og er snart på veiens høyeste punkt. Herfra er det nedover. Straks tar en vei av til venstre mot Gjerdingen og Katnosa, men vi tar til venstre nedover bakken til veikrysset i bunnen. Til høyre ved vannet ser vi plassen Sandungskalven og rett imot ser vi den karakteristiske Sandungskollen.

Til høyre kommer man til Sandungen og videre mot Langlia og Sørkedalen eller mot Heggelia, Damtjern eller Ringkollen.

Rett fram går veien mot Hakkloa, Kikut og Maridalen. Veien ned til Hammern er den letteste med bare en skikkelig oppoverbakke. Det er nesten nøyaktig 3 mil ned til Oslo sentrum herfra, men man sykler på halvannen time uten å anstrenge seg.