Sørkedalen - Kikutstua

Hovedvei, 10,5 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Sørkedalen (brua over elva): 0
Sidevei til Studenter hytta: 2,1
Bommen ved Finnerud: 0,7
Sidevei til Kobberhaughytta: 0,7
Zakrishytta: 1,9
Brua over Fyllingen: 3,3
Kikutstua: 1,7

Med utgansgpunkt i Sørkedalen skole triller du ned bakken og ned til h°yre etter brua og en liten parkeringsplass på h°yre side. Til venstre forbi den store parkeringsplassen kommer man mot Heggelia eller nordover Langlia.

Så triller man over ei bru til og innover til venstre. På venstre hånd før veiskillet har vi en fin liten badeplass, men vannet i Langlielva er ofte iskaldt. Vi passerer den tidligere bommen ved Brenna med bomvokterbolig. Borte i svingen tar en sidevei av til venstre (nordover). Like borti der kommer man til blåstien opp til Finnerud (og videre til Kikut eller Kobberhaughytta) eller en tur opp på Heikampen.

Dette er en av de aller mest trafikkerte veiene i marka. mellom Sørkedalen og Glåmene stiger veien nesten 300 meter. Det er derfor viktig å være oppmerksom og hensynsfull både opp og ned. Du vil møte mange fotgjengere, og fotgjengere i marka oppfatter seg IKKE som trafikanter - de går seks i bredden og flytter seg meget motvillig - så vær forberedt på å bremse på nedtur. Marka er heller ikke bilfri, folk både bor og arbeider her inne. Jeg kjører her en del selv i forbindelse med rydde og merkearbeid.

Den første sideveien til høyre oppe i skaret går opp mot Studenterhytta, veien kjennes på at den tar av i veldig spiss vinkel - nesten parallelt. Så passeres bommen ved Finnerud og man klatrer videre i slake svinger. En ny sidevei tar av til høyre mot Kobberhaughytta (OOT). På toppen av alle bakkene passerer du Sakrishytta, her bor en pensjonert skogsarbeider så det lukter trivelig vedfyring på guffne høstdager. Her tar en sidevei av vestover. og like borte der går en blåsti tilbake til Finnerud. Bare noen få meter lenger fram tar en vei og en blåsti av til høyre, blåstien går over Glåmene til Kobberhaughytta. Veien ender borte ved "inngangen" til Bjørnsjøhelvete. Nær enden krysser blåstien mellom Bjørnholt og Kobberhaugene.

Litt lenger nord tar en blåsti av til venstre, den går over Midthytthøgda parallelt med veien ned til Fyllingen

Sa er det bakker igjen, men ikke like bratte. Fyllingen ligger omtrent 100 meter lavere. I bunnen av bakkene tar en liten veistubb av til ventre og går sekshundre meter innover, like borti der krysser blåstien mellom Sakrishytta og Fyllingen. Fra veienden kan man ta seg ned til Vestre Fyllingen gjenom tett skog langs skiløypa.

Det er fine rasteplasser med kveldssol på vestsida av veien langs Vestre Fyllingen. Deretter passeres sundet mellom Østre og Vestre Fyllingen. Sideveien mot vest har trillestiforbindelse over til Langlia. Til høyre kommer vi bort til Fyllingen gård, med nyoppussede hus og fargerik hane før man klatrer over en liten bakketopp og kan trille ned til Kikutstua.