Sandungskalven - Sandungen

Hovedvei: 4,11 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Veikrysset øst for Sandungskalven 0
Sidevei til Kalvtjern 0,5
Sandungskalven gård 0,2
Sidevei opp Kirkebergslia 2,76
Sandungen gård 0,53

Fra veikrysset øst for vassenden der veien kommer sørfra fra Vest-Hakkloa og går nordover mot Stryken og Gjerdingen tar vi nedover og krysser bekken. Her kommer vannet som overføres fra Gjerdingen via Store Daltjuven ut. Veien dreier sørover og snart stikker sideveien opp mot Kalvetjern opp til høyre og vi kommer fram til gården Sandungskalven, eller Kalven i daglig tale. Her er det fortsatt fastboende

Veien videre sørover går liksom på tvers av terrenget og det er en del opp og ned. Her kan lårmusklene testes. Vi krysser fylkesgrensa og kommer inn i Oslo. Langs veien er det ryddet slik at det er åpent langs veikanten (1997). Tidligere hadde man følelsen av å ferdes i tett skog her, men ryddingen og mye tynning har ført til ay man ser vannet mellom trærne flere steder. Etter en stund kommer vi opp på ei flate og det stikker en liten sidevei opp i lia. Så er vi framme ved Sandungsgrenda. Nede til venstre ser vi Løvenskiolds hytte mellom trærne. En stor laftet bygning med flott utsikt over vannet. Vi passerer noen hus og garasjer og så kan vi svinge opp på tunet på Sandungen.