Sandungskalven - Gjerdingsdammen

Sidevei, fast og fin med noe løsgrus langs kanten og gras i midten: 8,21 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Veikrysset øst for Sandungskalven 0,00

Veidele til Stryken 0,60
Sidevei mot Åstjernet 1,06
Veidele til Snøploghøgda 1,61
Sidevei til Daltjuven 0,35
Sidevei til Nysetra og Stryken 1,19
Veidele til Stryken 0,77
Veidele til Katnosa 1,68
Gjerdingsdammen 0,20

Dette er en god og ganske flat rute. Kommer man nordfra via trillestien øst for Gjerdingen er dette en rute med mindre stigning enn over Katnosa.

Fra veikrysset øst for Sandungskalven dit man kommer fra Hakkloa, Sandungen eller Stryken tar vi opp bakken nordover og tar til venstre i første veidele. Veien stiger litt innover forbi Store Daltjuven som er et flott vann når det er fullt, men siden vannet er sentralt i overføringen av vann fra Gjerdingen til Sandungen er det ofte tappet ned. Vi kommer opp til et veikryss nordenfor vannet. Veien til venstre går over Snøploghøgda til Katnosa, men vi svinger til høyre og triller ned over bakken. Vær obs på løsgrus i svingene her. Rett nede i bakken tar en vei av til høyre og det er bare 200 meter bort til Store Daltjuven. Det er flotte teltplasser og badeplasser her i nordenden av vannet. Spesielt når vannet er fullt.

Veien videre faller litt igjen ned mot Almedalen. Over ei hogstflate åpner utsikten seg mot Harestua og Paradiskollen. I åsen tvers over dalen ser vi det hvite tårnet på Solobservatoriet. Nede i dalen går veien til Nysetra og Stryken i spiss vinkel tilbake. Vi fortsetter rett fram forbi Almedalsputten til et nytt veikryss. Til høyre går veien ned til Stryken. Vi tar oppover og passerer Svartvatten og et av innslagene til vannoverføringstunellen. Snart er vi oppe på flata og tar av til høyre og er straks framme ved Helgerndammen. Den store bygningen har vært skole. Ellers står det flere hus her ved dammen og det er nesten en liten grend.

Herfra går det blåsti og trillesti nordover. Begge kommer inn på veien mellom Gjerdingen og Svartbekken noen hundre meter lenger nord. Tar vi tilbake til hovedveien kan vi ta veien til høyre over Snøploghøgda til Katnosa