Sidevei til Middagsdalen

Sidevei 2,5 km

Veien tar av hovedveien mellom Hammern og Smalstrømmen noen hundre meter nord for krysset ved Rottungen der veien tar av mot Gåslungen og halvannen kilometer sør for Bjørnholt. Sideveien er en grei alternativ rute hvis man velger å trille stien gjennom Middagsdalen ned til Fortjern istedet for å sykle opp bakkene forbi Bjørnholt.

Omtrent midveis på veien krysser man den gamle skiløypa og vinterveien mellom Bjørnholt og Rottungen. På nedsiden av veien har den nylig blitt ryddet (1998) og noen har bygget flotte broer over grøftene. Vinterveien er fin og bred ned til sjøen og hvis den er like fint vedlikeholdt opp til Bjørnholt bør den være fin å gå på ski. Det går an å gå sørover langs Rottungen og komme igjen på veien.

Veien er flat og temmelig god. Fra enden av veien fortsetter en traktorvei over ei myr og inn i Middagsdalen (som nevnt over)