Kikut - Vest-Hakkloa

Hovedvei, 4,5 km

Mellomavstander (i km fra sted til sted)
Kikut 0,00
Bonnakrysset 1,40
Vest-Hakkloa 3,10

Fra Kikutstua sykler man østover langs Bonnamyrene og opp i veikrysset som jeg her har kalt Bonnakrysset (hvis noen har navn på veikryssene i marka hadde jeg vært glad for å få vite dem). Her går veien mot byen sørover til Hammern, men vi svinger nordover og kommer snart fram til Hakkloa. Det er en fin teltplass der veien kommer ned til vannet og det går en sti sørover til Hakklodammen som er nyrestaurert og ført tilbake til opprinnelig stand i 1996,

Den mest populære raste- og leirplassen er akkurat der veien treffer vannet, men det er flere fine plasser ute på odden som går ut 200 meter lenger nord, disse ligger også litt mer skjermet fra veien. På andre siden av vannet ser man opp mot den uberørte og administrativt vernete Hakklomana.

Hakkloa er et langt vann, spesielt i motvind, og veien er også utsatt både for sønnavind og nordavind, men det er ingen stigning og det er lett fram til brua over elva noen meter fra Sandungsdammen. Her tar blåstien langs sjøen vestover av. Så er man ved krysset midt i den vesle grenda Vest-Hakkloa. Sideveien sørover går bort til selve plassen og Løvenskioldvillaen. For å komme videre nord- eller vestover tar man til venstre forbi den gamle skolen (der stien til Øst-Hakkloa går inn i skogen) og kommer til et veikryss 500 meter nord for Vest-Hakkloa. Har kan man ta til venstre mot Trehørningen eller fortsette nordover mot Sandungskalven, og derfa mot Sandungen, Stryken eller Gjerdingen.