Hammern - Ullevålseter

Hovedvei 3,74 km

Avstander i kilometer fra sted til sted:
Hammern 0
"Ankerveien" 0,85
Bommen ved Nordseter 0,38
Veikryss øst for Skjærsjødammen 1,63
Veidele til Sognsvann/Lørenseter 0,41
Ullevålseter 0,49

Det går veier på begge sider av Skjærsjøelva fra Hammern, dette er den bratteste og derfor den raskeste å sykle opp, men ikke ned. Kan man velge mellom en lang slak og en kort bratt bør man velge den første nemlig. På andre siden av elva går Nordmarksveien mot Bjørnholt og Kikut. Veiene møtes ved Skjærsjødammen.

Veien går opp fra hovedveien noen meter sør for brua og bussholdeplassen på Hammern. Allerede etter den første svingen tar en vei av til venstre. Denne veien er et fint alternativ til asfaltveien sørover til Låkeberget. Vi tar fatt på den første kraftige stigningen opp til veikrysset der Ankerveien tar av til venstre mot Sognsvann. Gåseøynene i kilometeroversikten er der for å påpeke at den opprinnelige Ankerveien krysser vår rute nede i bakken, men den er ikke sykkelbar de første parhundre metrene.

Etter veikrysset flater det ut og vi sykler langs jordene på plassen Nordseter som i dag er skogsarbeiderbolig for Oslo kommune. Her passeres bommen og vi sykler over tunet.

Veien svinger seg videre inn i skogen stiger svakt og kommer nesten ned til elva før en ny skikkelig stigning møter oss så å si ansikt til ansikt. Litt oppe i bakken kan vi se opp Skjærsjøelva med skåvegger i stein bygget for å hjelpe tømmerfløtinga.

Nesten oppe passerer vi veien som går over dammen og møter Nordmarksveien på andre sida. Det er bare noen få hundre meter ned på dammen og opp til krysset.

Vi tar fatt på siste bakken. Vi kommer opp i et kryss der veien ned til Sognsvann tar av til venstre. Dette er en av de mest trafikkerte veiene i Marka og det er fristende å advare mot å sykle her i beste turtida på søndager. Vil man slippe unna rushet kan man ta veien som kommer ned på andre sida av Sognsvann fra Ullevålseter.

Et ørlite stykke lenger opp tar veien til Lørenseter av til høyre. Dersom man skal innover mot Slakteren og ikke vil ta avstikkeren oppom Ullevålseter tar man av her, jeg har imidlertid beskrevet turen fra tunet som vi straks kommer opp til. De to neste kryssene du passerer i bakken er forresten bare ekstraveier og ikke noe å bry seg om, det har vært ivrige veibyggere her.