Rottungen - Lørenskog

Sidevei -ikke oppmålt

Mesteparten av denne veien, fra Gåslungen til Lørenskog ble bygget i 1966.

Veien tar av Nordmarksveien en halv kilometers vei vest for Rottungen. En slak utforkjøring bringer oss ned mellom Rottungen og Rypetjern. Fine raste- og badeplasser langs sørbredden av Rottungen. Snart er vi framme ved Gåslungen gård. Her går det stier i mange retninger. Veien fortsetter forbi loven og krysser etter en slak stigning Myrtjernelva. Fra brua ser man ned i Helvetesfossen, et typisk fløternavn. Blåstien til Liggeren tar av veien rett øst for brua. Så begynner veien å stige i store svinger opp forbi Liggeren og videre, med flott utsikt opp mot veidelet ved Finntjern. Stigningen blir avbrutt av en liten dal der man krysser bekken ned i Kalvsjøen og en skiløype. Et par hundre meter østenfor tar en tydelig sti av til høyre og går nordover mot Store Gørja.

Her tar sideveien inn til Fløyta og Holmetjern av nordover, Her i veikrysset krysser også blåstien mellom Tømte og Fløyta. Vi tar mot høyre og kommer snart forbi sideveien opp til Tømte, dreier østover og gjør unna de siste oppoverbakkene. Ved Masteputten står vi på toppen og kan puste ut før vi starter utforkjøringen nedover mot Damputtene og Lørenskog. I veidelet nede ved gården tar det først av en vei til venstre ned til bommen og Movatn stasjon. Litt lengre fram møter vi en tverrvei der veien til venstre går opp mot Ørfiske og over til Hakadal til Høyre fører en vei ned til Movatn og videre ned i Maridalen.