Trehørningen

Er nesten ei hel grend med koier og hytter. Selve plassen er nevnt første gang i 1664. Fra veikrysset øst for gården går vei østover ned i Hakadalen, sørover til Gørja og Helgerndammen og over tunet nordover til Hakkloa eller Mago. Øst for våningshuset går blåstien nordover til Bakken opp en liten sidevei over vollen, og forbi sørveggen på loven går det blåsti sørover mot Sølvvika og Helgern.