Sørkedalen skole/Åmot P

Er et sentralt utgangspunkt for turer både på Krokskogen og i Nordmarka.

Det er bussholdeplass oppe ved Samvirkelaget. Derfra tar man ned Sinoberveien mellom skolen og barnehagen og så kommer man ned til den store parkeringsplassen i det tidligere grustaket på Åmot. Herfra går Sinoberveien skarpt til høyre over Sørkedalselva og en vei rundt parkeringsplassen på venstresiden.

Veien østover går alså over en slette med tett granskog bort til Sørkedalselva og over den på ei smal bru. På andre sida deler veien seg. Til høyre Sinoberveien, til venstre Sakrisveien og det er den som går ut i marka. Vi fortsetter den forbi bommen og i neste veikryss kan vi velge. Til venstre for å gå sti opp lia og inn mot Finnerud, Kobberhaughytta og Kikut osv. (Det er skiltet "ny blåmerket sti til Finnerud", og det har det vært i mange år) Eller til høyre for å følge veien til Kikut eller å ta til høyre i neste veikryss og gå inn til Smedstua, derfra kan man ta flere stier opp i åsen eller sørover dalen.

Veien som runder parkeringsplassen på vestsida går nordover mot Langlia eller nordvestover mot Heggelivann.