Sørkedalen skole - Kobberhaughytta

Sørkedalen skole som utgangspunkt har jeg beskrevet grundigere HER, derfor tar vi utgangspunkt i Smedstua.

Fra sletta på Smedstua tar stien ut i spiss vinkel bakover inn i skogen og opp lia på gammel hestevei. Snart kommer stien opp høyt og fritt over dalen før den tar inn over platået. Vi passerer et par hogstflater og går ned i dumpa sør for Svaror gjennom tett skog. Her krysser vi stien mellom Finnerud og Nordmarkskapellet.

Stien stiger så litt igjen og kommer fram til der gamle veien opp til Studenterhytta forlater nyveien. Vi følger gamlevein en stubb opp til nyveien som krysses. Så følger vi en bilvei som har oppstått gradvis og mystisk de siste årene. Det er ikke så lenge siden dette var en sti, men smått om senn har den blitt flikket på og framtår nå som bilvei fram til Myrås, den gule bygningen som ses innenfor portstolpene. Her svinger blåstien møt høyre og vi er inne på den gamle kjerreveien mellom Blankvannsbråten og Sørkedalen

Snart er vi framme i stikrysset ved Andtjern. Her krysses den svært populære "trillestien". Vi vil heller ha skogens ro enn å forsere syklister, så vi tar rett fram forbi idylliske Andtjern med fin bademulighet på østbredden og stiger opp forbi Langsmalmyr før vi klatrer den siste bakken opp til Kobberhaughytta.