Trehørningsrumpa - Fortjernsbråten

Stien tar av stien mellom Trehørningen og Øst-Hakkloa, men når du kommer vestfra kan du kutte svingen ved å gå rødmerkinga. Stien er nymerket (sommern 1996) og lange strekninger er det fullstendig stiløst, og konsentrasjonen må holdes oppe for å ikke miste merkinga. Et par steder synes såvidt blåmerking på stein og det virker som om dette er spor etter en ansvarlig person som har gjort et prisverdig arbeid på egen hånd. Merking med samme farge finnes på stien over Myrtjernhøgda mellom Gåslungen og Fortjern og stien over Brenna mellom Øyungen og Tømte. Stien følger også delvis en sti som står på kartet. Etter omkring 3 kilometer kommer man ned på skogsbilveien, krysser den og kommer ned til Helgern.

Langs Helgern har man rikelig anledning til å studere eksempler på hvor mye arbeid som må nedlegges for å vedlikeholde stier etter snauhogst. Nede ved vannet tar en blåsti østover mot Sølvvika.

Etter å ha gått langs Helgern og gått over Hakklomana kommer man til Fortjernsbråten, gammel plass og knutepunkt i det gamle veinettet i marka.